Koerdistan Cultuurweek 2018

0
248

Welkom op de vijfde editie van de Koerdistan Cultuurweek. Deze week heeft als doel het samenbrengen van mensen van diverse origine en horizon rond een gemeenschappelijke objectief: het bouwen van een duurzame, interculturelere dialoogruimte door het stimuleren van uitwisseling van ideeën en van verschillende manieren om de wereld te aanschouwen. Dit programma biedt de kans aan een Belgisch publiek om een geheel van artistieke en culturele expressies uit Koerdistan te ontdekken. Voor cinefielen en liefhebbers van de Zevende Kunst tonen we een werk van de beroemde Koerdische regisseur Yilmaz Güney genaamd The Legend of the Ugly King. Op muzikaal vlak hebben we de eer concerten aan te bieden van artiesten zoals Fatoum, Cetin Oraner, Eleanor en Suleyman Carnewa en nog heel wat andere bekende artiesten. Er zullen ook activiteiten voor kinderen plaatsvinden en natuurlijk zal er ook theater zijn gebracht door Femmes Zéphyrs. Een panelgesprek zal licht werpen op Koerdisch cultureel erfgoed van vroeger tot nu. Tussen politiek engagement en poëtisch ontvluchten, geeft Koerdistan een stem aan haar dorst naar democratie, rechtvaardigheid en vrijheid.
———-
Bienvenue à la cinquième édition de la Semaine de la culture du Kurdistan. Cette semaine vise à rassembler des personnes d’origines et d’horizons différents autour d’un objectif commun: construire un espace de dialogue interculturel durable en stimulant l’échange d’idées et les différentes manières de voir le monde. Ce programme offre la possibilité à un public belge de découvrir toute une gamme d’expressions artistiques et culturelles du Kurdistan. Pour les cinéphiles et les amoureux du septième art, nous montrons une œuvre du célèbre réalisateur kurde Yilmaz Güney intitulé The Legend of the Ugly King. Sur le plan musical, nous avons l’honneur d’offrir des concerts d’artistes tels que Fatoum, Cetin Oraner, Eleanor et Suleyman Carnewa et de nombreux autres artistes célèbres. Il y aura aussi des activités pour les enfants et bien sûr, il y aura aussi du théâtre apportés par Femmes Zéphyrs. Une table ronde éclairera le patrimoine culturel kurde du passé jusqu’à présent. Entre engagement politique et fuite poétique, le Kurdistan donne une voix à sa soif de démocratie, de justice et de liberté.
———-
Welcome to the fifth edition of the Kurdistan Culture Week. This week’s goal is to bring together people of different origins and horizons around a common objective: to build a sustainable, intercultural dialogue space by stimulating the exchange of ideas and different ways of seeing the world. This program offers the opportunity for a Belgian public to discover a whole range of artistic and cultural expressions from Kurdistan. For cinephiles and lovers of Seventh Art we show a work by the famous Kurdish director Yilmaz Güney called The Legend of the Ugly King. On the musical level we have the honor to offer concerts by artists such as Fatoum, Cetin Oraner, Eleanor and Suleyman Carnewa and many other famous artists. There will also be activities for children and of course there will also be theater by Femmes Zéphyrs. A panel discussion will shed light on Kurdish cultural heritage from the past until now. Between political engagement and poetic fleeing, Kurdistan gives a voice to its thirst for democracy, justice and freedom.